WV2300A-1/WV2300A-1Z Semi-Auto Vacuum Membrane Press

Chức năng
 
Nó có thể được sử dụng để trang trải PVC trên bề mặt của cánh cửa hợp chất thủ công, đồ nội thất, tủ và âm thanh hộp và để trang trải veneer và chuyển màng nhiệt trên mặt duy nhất của bảng điều khiển cửa và đồ nội thất với màng silicon được cung cấp bởi công ty chúng tôi.
 

Sản phẩm tương tự